مجموعه ایران سولار مجموعه فعال در حوزه انرژی تجدیدپذیر شما را دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه آلمانی SMA

قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه

قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه آلمانی SMA به صورت همکاری و با تخفیف ویژه در تمامی ظرفیت ها خدمت همکاران مجموعه ایران سولار عرضه می گردد.

قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه

قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه آلمانی SMA به صورت همکاری و با تخفیف ویژه در تمامی ظرفیت ها خدمت همکاران مجموعه ایران سولار عرضه می گردد.

اینورتر خورشیدی

🎯 فرض کنید ظرفیت نیروگاه خورشیدی ما ۱۰ کیلووات است.

💯 پنل خورشیدی استفاده شده:

✅ ۳۲ عدد پنل ۳۲۰ وات پلی کریستال

✅ ولتاژ نقطه حداکثر توان ۳۷٫۸ ولت

✅ جریان نقطه حداکثر توان ۸٫۴۸ آمپر

💯 اینورتر استفاده شده:

✅ یک دستگاه اینورتر ۱۰کیلووات SMA

✅ دامنه ولتاژ ورودی ۲۰۰ الی ۹۵۰ ولت dc

✅ جریان خروجی اینورتر ۱۴٫۵ آمپر

✅ ولتاژ خروجی اینورتر ۴۰۰ ولت سه فاز

✅ تعداد دنبال کننده های حداکثر توان (ترکر) به کار گرفته شده در این اینورتر  2 عدد می باشد

🌻 با توجه به مشخصات پنل و اینورتر استفاده شده در این طرح:

✅ هر ۱۶ عدد پنل در یک استرینگ باهم سری و به یکی از ترکرها وصل می شوند.

✅ توان نامی هر استرینگ ۵٫۱۲ کیلووات

✅ ولتاژ نقطه کارکرد هر استرینگ ۶۰۴٫۸ ولت

✅ جریان نقطه کارکرد هر استرینگ ۸٫۴۸ آمپر

🌻 با فرض اینکه سطح مقطع سیم استفاده شده در سمت dc برابر ۴ میلیمتر مربع باشد

🌻 افت ولتاژ به ازای هر یک متر انتقال برابر خواهد بود با:

∆Udc=2×R×Idc

=۲×(∂×l/A)×Idc=2×(۰٫۰۲۳/۴)×۸٫۴۸=۰٫۰۹۷۵۲ v

🌻 درصد افت ولتاژ در این حالت برابر است با:

a_dc=(∆U/Vn)×۱۰۰

=(۰٫۰۹۷۵۲/۶۰۴٫۸)×۱۰۰=۰٫۰۱۶۱%

🌻 با مراجعه به راهنمای نصب اینورتر ۱۰ کیلووات کاکو، حداکثر سطح مقطع کابل قابل استفاده برای آن ۶ میلیمتر مربع است

🌻 افت ولتاژ در بخش Ac به ازای هر متر انتقال برابر خواهد بود با:

∆Uac=1.73×(∂×l/A)×cos∅×Iac

=۱٫۷۳×(۰٫۰۲۳/۶)×۱×۱۴٫۵=۰٫۰۹۶۲ v

🌻 درصد افت ولتاژ در این حالت برابر است با:

a_ac=(∆U/Vn)×۱۰۰

=(۰٫۰۹۶۲/۳۸۰)×۱۰۰=۰٫۰۲۵۳%

🌻 مطابق استاندارها حداکثر افت ولتاژ مجاز در بخش dc و ac برابر ۲ درصد است

🌻 حداکثر طول مجاز سیم dc برابر است با:

Ldc=2/a_dc

=۲/۰٫۰۱۶۱=۱۲۴ m

🌻 حداکثر طول مجاز کابل ac برابر است با:

L_ac=2/a_ac

=۲/۰٫۰۲۵۳=۷۹ m

قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه

قیمت اینورتر خورشیدی

هر اینورتری محدوده ای برای ضریب قدرت برق تزریقی به شبکه دارد که معمولا هم در محدوده پسفاز و هم پیشفاز هستند. اگر شما بخواهید در یک ضریب قدرت ثابت تزریق به شبکه داشته باشید،هم امکان تنظیمات دستی دارید و هم از طریق ستینگ داخل کارخانه( در بسیاری از کشورها بر مبنای Grid Code آن کشور در کارخانه, محدوده تعیین میشود). اطلاعاتی که در توان بیشینه تزریقی داده،به این معنی است که در صورتی که ضریب قدرت یک باشد تا ۴۴ کیلووات هم میتواند تزریق به شبکه داشته باشد. در واقع شرطی برای حداکثر توان تزریقی است. قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه آلمانی که دارای ضریب توان یک است بسیار مناسب است.

قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه

قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه آلمانی SMA

نصب سریع و آسان

نصب سیستم فتوولتاییک با ظرفیت های کوچک الی بزرگ با میکرواینورتر ساده تر، سریعتر و ارزانتر از سیستم اینورتر مرکزی است. این امر، به دلیل اتصال هر پانل به میکرو اینورتر مختص، عدم نیاز به کابل کشیDC ، طراحی آسان و …. می باشد. قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه روزانه تعیین می شود و در مرکز ایران سولار بهترین خدمات و قیمت به شما ارایه می گردد.

قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه

معمولاً میکرو اینورترها به پشت صفحه پانل متصل می باشند و یا بر روی ریلِ نگاه دارنده پنل، در پشت پنل متصل میشوند. با این کار، میکرواینورتر در نزدیکترین نقطه به منبع DC قرار میگیرد تا تلفات حداقل گردد.

🌻 تولید توان بیشتر در شرایط سایه اندازی جزئی

در شرایط سایه اندازی، عملکرد نامطلوب سیستم فتوولتائیک را شاهد هستیم به طوریکه اگر سایه جزئی بر روی یکی از پنل ها بیافتد کاهش شدید توان خروجی را در پی خواهد داشت.

در سیستم اینورتر مرکزی اگر روی یکی از پنل ها سایه قرار گیرد، MPPT اینورتر دیگر قادر نیست سایر پانل ها را در نقطه ماکزیمم توان نگه دارد. از سوی دیگر، در شرایط سایه اندازی، پانل با کمترین توان تولیدی، عملکرد سایر پانل های موجود در رشته اتصال به اینورتر مرکزی را محدود می نماید. در حالی که در سیستم های مبتنی بر میکرو اینورتر، به دلیل اتصال مجزای هر پانل یا جفت پانل به اینورتر، عملکرد هر پانل مستقل از سایر پانل ها می باشد.

قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه

🌻 تولید توان بیشتر به دلیل وجود تعقیب کننده توان مختص هر پانل

به دلیل اینکه میکرواینورترها به هر تک پانل یا جفت پانل وصل می شود، از این رو موجب می شود تعقیب کننده بیشینه توان بطور اختصاصی برای هر پانل وجود داشته باشد. این امر در مقایسه با اینورتر رشته ای که بطور معمول برای بیش از ۷ پنل، از یک تعقیب کننده توان استفاده می کنند، میکرو اینوتر توان بیشتری تولید می نماید.

🌻 بیشترین تولید ممکن در صورت نصب پانل ها در زوایای مختلف

در شرایطی که پانل ها در زوایای مختلفی نصب می شود، تشعشع دریافتی ماژول های فتوولتائیک متفاوت می باشد. این امر موجب می شود، ماژول با کمترین تولید، موجب محدود کردن عملکرد تولید سایر پانل های موجود در یک رشته از اینورتر مرکزی گردد. در حالی که در میکرواینورتر ها به دلیل وجود تعقیب کننده بیشینه توان مجزا برای هر تک یا جفت پانل، بیشترین انرژی ممکن تولید می گردد.

قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه

🌻 ایمنی بالاتر در مواقع آتش سوزی به دلیل اتصال جداگانه پانل ها

در سیستم های معمول بر پایه اینورتر رشته ای، ولتاژ DC سمت پانل ها می تواند تا ۶۰۰ ولت افزایش یابد. در صورت رخداد آتش سوزی، به دلیل از بین رفتن عایق این سیم ها، ممکن است موجب بروز خطراتی برای تیم اطفای حریق گردد. در حالی که برای سیستمهای مبتنی بر میکرو اینورتر، حداکثر ولتاژ DC سمت ماژول می تواند ۶۲ ولت (ولتاژ ایمن) باشد. از این رو در صورت از بین رفتن عایق سیم های سمت DC ، بی خطر می باشد.

🌻 طول عمر بالا

میکرواینورتر ها به دلیل کار در توان و ولتاژ DC پایینتر در مقایسه با اینوترهای رشته ای و کاهش استرس وارد شده بر قطعات مورد استفاده، از طول عمر بالاتری برخوردار می باشند.

قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه

🌻 سهولت در توسعه و گسترش سیستم

در هر زمانی پس از نصب سیستم با اینورتر مرکزی یا میکرواینورتر، می توان آنرا گسترش داد. این امر به دلیل ماهیت مستقل سیستم جدید با استفاده از میکرو اینورتر از سیستم قبلی نصب شده می باشد.

🌻 کاهش تلفات DC در مسافت های طولانی

در سیستم های مبتنی بر اینورتر رشته ای، به منظور اتصال ولتاژ DC سمت پانل ها به ورودی اینورتر، مسافت طولانی سیم کشی انجام می پذیرد. این امر موجب می گردد تلفات DC افزایش یابد. این امر در مقایسه با میکرواینوترها که پس از هر ماژول، بلافاصله میکرواینوتر قرار می گیرد، تلفات DC به مراتب کاهش می یابد.

🌻 افزایش قابلیت اطمینان سیستم

سیستمی که بر اساس میکرواینورتر نصب شده است دارای قابلیت اطمینان بیشتری است؛ برای مثال اگر یکی از ماژولها دچار مشکل شد بدلیل اینکه پانلها بصورت موازی با استفاده از میکرواینوتر به شبکه متصل شده اند، سایر ماژولها می توانند بدون مشکل به کار خود ادامه دهند.

قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه

🌻 بهینه برای سیستم های کوچک

برای پیاده سازی سیستم های با ظرفیت پایین، استفاده از میکرو اینوتر بهینه می باشد در حالیکه، اینورتر مرکزی حداقل به ۷ پانل سری شده در ورودی نیاز دارد.

🌞 هدف ما فرهنگ سازی استفاده از انرژی های نو بالاخص سیستم خورشیدی می باشد.

قیمت اینورتر خورشیدی متصل به شبکه آلمانی SMA به صورت همکاری و با تخفیف ویژه در تمامی ظرفیت ها خدمت همکاران مجموعه ایران سولار عرضه می گردد.

مجموعه ایران سولار مجموعه فعال در حوزه انرژی تجدیدپذیر شما را دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Call Now Buttonتماس بگیرید